Aktualności

Zgłaszamy się do zespołu lasów społecznych

W piątek 10 maja br. na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowano zaproszenie do zgłaszania się do zespołu lasów społecznych związanych z 9 miastami/aglomeracjami. Nasze stowarzyszenie wysłało zgłoszenie do zespołu.

Celem prac zespołów jest opracowanie szczegółowych propozycji obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej.

Zgodnie z poleceniem ministry Hennig-Kloski zespoły regionalne mają powstać dla lasów Warszawy, Krakowa, obszaru Gdańsk-Sopot-Gdynia, Wrocławia, Łodzi, Poznania, Katowic, obszaru Bydgoszcz-Toruń i Szczecina.

W skład każdego z zespołu mają wejść: przedstawiciele ministerstwa, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, po jednym przedstawicielu z każdego nadleśnictwa z danego obszaru, przedstawiciele właściwych gmin, powiatów i województw, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz osoby z Zakładów Usług Leśnych, lokalnych nabywców przemysłowych drewna, Instytutu Badawczego Leśnictwa i przedstawiciel Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Przewidziano także 6 miejsc dla organizacji społecznych z regionu.

Zainteresowane organizacje z naszego regionu mogą zgłaszać się do piątku 17 maja włącznie. Więcej informacji na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/klimat/zgloszenie-dolaczenia-do-zespolow-lasow-spolecznych