Aktualności,  BDR 2021,  Bydgoskie Drzewo Roku

Ogłaszamy konkurs na Bydgoskie Drzewo Roku

Każdy z nas ma swoje ulubione drzewo, które jest najpiękniejsze i które często odwiedza, podziwia, może nawet rozmawia z nim. A jeśli nie – może warto rozejrzeć się dookoła i takie wybrać! Stowarzyszenie Modrzew zaprasza do konkursu, który wyłoni Bydgoskie Drzewo 2021 roku.

Do końca tego lata, czyli do 22 września 2021 r. przyślij swój typ drzewa na zdjęciu. Nie musi być największe, nie musi być pomnikiem przyrody, ważne, żeby rosło w Bydgoszczy. Napisz na adres zielonomi@modrzew.org.pl, gdzie rośnie to drzewo (podaj adres lub współrzędne), jaki to gatunek. Może rosnąć w lesie, może rosnąć w parku lub na działce. Powinno się w jakiś sposób wyróżniać – rozmiarem, kształtem, lokalizacją lub swoją historią. Czasem może być po prostu ważne z osobistych powodów.

Spośród przesłanych propozycji wybierzemy 10 drzew do finałowej rozgrywki. Każde z nich zostanie dokładnie zmierzone, opisane i dodane do naszej mapy. Na jedno z nich będą mogli głosować wszyscy bydgoszczanie. Wygra drzewo, które uzyska najwięcej głosów. Osoba, która zaproponuje przyszłego zwycięzcę, w nagrodę dostanie zestaw bardzo ciekawych książek o drzewach. Dla zgłaszających drzewa mamy nagrody –  kubki MODrzewia.

Bydgoskie Drzewo Roku ogłosimy 10 października, w Światowym Dniu Drzewa.

Harmonogram konkursu

do 22 września – zgłaszamy drzewa do konkursu (zielonomi@modrzew.org.pl)
23 – 30 września – wybór przez komisję konkursową finałowej dziesiątki drzew
01 – 09 października – głosowanie na Bydgoskie Drzewo Roku 2021
10 października – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród dla osób zgłaszających drzewa

Regulamin konkursu

 1. Konkurs Bydgoskie Drzewo Roku jest organizowany w celu popularyzowania wiedzy o wartości i roli drzew w Bydgoszczy.
 2. W konkursie udział może wziąć każdy, kto w terminie do końca 22 września 2021 r. prześle na adres zielonomi@modrzew.org.pl zgłoszenie drzewa zawierające: gatunek drzewa, jego adres/lokalizację, zdjęcie. Drzewa mogą zgłaszać także organizacje lub instytucje.
 3. Jedna osoba lub organizacja/instytucja może zgłosić jedno drzewo.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału członkinie i członkowie Stowarzyszenia MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew, ani ich najbliższa rodzina.
 5. Konkurs składa się z dwóch etapów: zgłaszania drzew i głosowania.
 6. Do etapu głosowania zostanie wybranych 10 drzew.
 7. Wyboru drzew dokona komisja składająca się z członków i członkiń stowarzyszenia MODrzew.
 8. Do udziału w pracach komisji mogą zostać zaproszone osoby spoza stowarzyszenia. 
 9. Załączając zdjęcie drzewa uczestnik konkursu oświadcza, że nie narusza osobistych praw autorskich oraz majątkowych praw autorskich innych osób i podmiotów
 10. Stowarzyszenie MODrzew -Monitoring Obywatelski Drzew nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie osobistych praw autorskich oraz majątkowych praw autorskich innych osób i podmiotów przez uczestników konkursu.
 11. Zgłaszając drzewo do konkursu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu. 
 12. Dane będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w szczególności przyjmują Państwo do wiadomości, że:
 • Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew, ul. Marcinkowskiego 11/3, 85-056 Bydgoszcz
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu Bydgoskie Drzewo Roku – zebrania zgłoszeń w konkursie, wyłonienia finalistów konkursu, ogłoszenia wyników konkursu, wręczenie/dostarczania nagród.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu do 10 października 2021 r. W przypadku osób, które otrzymają nagrody okres ten może się wydłużyć do czasu dostarczenia nagród. 
 • W każdym momencie mają Państwo możliwość wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
 1. Szczegółowe zasady głosowania w drugim etapie zostaną opublikowane do końca 30 września 2021 r.
 2. Osoby, których zgłoszone drzewa znajdą się w finale konkursu, otrzymają kubki MODrzewia.
 3. Osoba, która zgłosiła Bydgoskie Drzewo Roku otrzyma zestaw książek o drzewach.