Aktualności

Czy robinie akacjowe na Wileńskiej zostaną wycięte?

W ramach realizacji projektu budowy zbiorników retencyjnych przez MWiK w Bydgoszczy zagrożone są drzewa rosnące na śródmiejskich ulicach. Szczególnie drastyczny przypadek dotyczy ulicy Wileńskiej.

Piękna ulica i projekt po przejściach

Ulica Wileńska to jedna z wizytówek bydgoskiego Śródmieścia. Znajduje się na niej dużo zieleni, kamienice są wyremontowane, a mieszkańcy mogą korzystać z szerokich chodników. Tymczasem w ramach projektu realizowanego przez wodociągi w tej lokalizacji zaplanowano budowę jednego ze zbiorników retencyjnych. 

Projekt „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy” przechodzi liczne perturbacje: opóźnienie, wypowiedzenie umowy przez wykonawcę, zbliżający się termin zakończenia finansowania. Z drugiej strony często jest wykorzystywany marketingowo, by pokazać Bydgoszcz jako miasto ekologiczne.

Które drzewa wytną pod zbiorniki?

Już w ubiegłym roku próbowaliśmy się dowiedzieć, gdzie dokładnie będą ulokowane planowane zbiorniki. MWiK odesłał nas wtedy do dokumentacji przetargowej znajdującej się w BIP. Jednak bez projektów, które ciągle powstają trudno wskazać precyzyjne lokalizację nowej infrastruktury, w tym jak zbiornik będzie ulokowany względem rosnących w terenie drzew.

Częścią procedury są także uzgodnienia dotyczące wycinek. Jeżeli drzewa rosną na terenie należącym do miasta, te jako właściciel musi wyrazić zgodę na wycinkę. Z kolei decyzję, która daje podstawę prawną do wycięcia drzew wydaje wtedy w imieniu Marszałka Województwa Urząd Marszałkowski. 

Zagrożona Wileńska

Jednym z miejsc, któremu przyglądamy się z niepokojem jest ulica Wileńska. Z uzgodnienia projektu otrzymanego z Urzędu Miasta Bydgoszczy wynika, że pod topór pójdą rosnące tam robinie akacjowe. Mają piękne i rozłożyste korony i stanowią prawdziwą ozdobę tej ulicy.

W piśmie nazwano je okazami i podkreślono, że realizacja inwestycji MWiK oraz lokalizacja projektowanych sieci uniemożliwiają zachowanie tych cennych drzew.

Negatywnie zaopiniowano z kolei wycinkę grabów rosnących przy tej ulicy, z uwagi na ich młody wiek. W zamian Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej domaga się nasadzenia 20 drzew. W uzgodnieniu nie wskazano jednak, gdzie drzewa będą miały zostać posadzone.

Dziś (18.10.2022) wysłaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego zapytanie czy wpłynął wniosek o wycinkę robinii przy ul. Wileńskiej. Jeżeli tak, to będziemy chcieli przystąpić do postępowania dotyczącego wycinki na prawach strony.

Komentarz

Nie podoba nam się, że w sprawie drzew rosnących na terenie miasta więcej do powiedzenia mają wodociągi niż specjaliści zajmujący się zielenią czy urbaniści. Potrzebna przebudowa infrastruktury nie może wiązać się z dewastacją zieleni i drzew. To dosłownie podcinanie gałęzi na której siedzimy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zostało wyciętych w Bydgoszczy ponad 6 tysięcy drzew. Główną przyczyną wycinek są inwestycje.

Żródła

  1. Pismo z MWiK z dn. 19.05.2021 r.
  2. Uzgodnienie dotyczące ul. Wileńskiej
  3. Raport o stanie miasta Bydgoszczy za 2021 rok – dane dotyczące wycinek w 2021 roku (s.219)
  4. https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,29013945,czy-bydgoszcz-straci-gigantyczne-unijne-dofinansowanie-czarne.html