Aktualności,  FO2022,  Projekty

Fundusz Obywatelski – kontynuujemy pracę!

W tym roku po raz trzeci uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Kontynuujemy pracę poprzednich edycji – uzupełniamy mapę wycinek i nasadzeń, porównujemy dane z poprzednich lat i badamy, w jakim kierunku zmierza Bydgoszcz.

Co konkretnie zamierzamy zrobić w tym roku w ramach projektu?

  1. Planujemy przeprowadzenie monitoringu decyzji o wycinkę wydanych dla terenów Miasta Bydgoszczy w 2021 r. Jesteśmy w trakcie wnioskowania o dane do Urzędu Miasta Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozyskane dane zostaną umieszczone na mapie, gdzie mieszkańcy będą mogli zobaczyć, które drzewa zostały wycięte, a także gdzie planowane są nasadzenia.
  2. Otwieranie danych – planujemy zagregowanie i wyczyszczenie danych, tak by możliwe było ich udostępnienie na 3. poziomie otwartych danych (plik .xls lub .csv) . Chcemy, by dane o drzewach były osiągalne dla jak najszerszego grona użytkowników i mogły być wykorzystywane w dowolnych celach, w tym biznesowych.
  3. Raport – będzie zawierał podsumowanie obywatelskiej kontroli dotyczącej decyzji o wycinkę w 2021 r. wraz z porównaniem do lat 2019-2020. Dane te będziemy zestawiać z danymi przedstawionymi przez miasto.
  4. Film i materiały promocyjne – podsumowanie projektu zostanie przedstawione w krótkim filmie, dodatkowo zostaną przygotowane materiały graficzne. Na zakończenie projektu odbędzie się otwarte podsumowanie online, na którym przedstawimy najważniejsze informacje o naszym projekcie.