Aktualności,  Bydgoszcz

Ile drzew wycięto w Bydgoszczy w 2023 roku?

Wiemy ile wycięto i posadzono drzew w 2023. Dane zostały opublikowane w Raporcie o stanie miasta Bydgoszczy za 2023 roku. Niestety nadal więcej wycinamy niż sadzimy.

W “Raporcie” podano szczegółowe dane dotyczące wycinek i nasadzeń w Bydgoszczy. To bardzo pozytywnie wyróżnia Bydgoszcz na tle innych miast, które nie podają takich informacji lub publikują jedynie szczątkowe dane. Policzono ile drzew przewidziano do wycinek i nasadzeń oraz ile faktycznie wycięto. Niestety dane, które zostały sprawozdane do Głównego Urzędu Statystycznego mówią o 3422 wyciętych drzewach i 2499 nasadzeniach. To dużo wycinek i mało nasadzeń.

 

 

Sytuacja wygląda jeszcze gorzej, jeżeli przyjrzymy się ile drzew miało być posadzonych w ostatnich 3 latach. Według „Raportu” planowano posadzić w 2021 roku 8 251 drzew, w 2022 – 6 458 drzew, a w zeszłym roku – 3 854 drzew. Daje to razem ponad 18,5 tysiąca drzew, które miały zostać posadzone. Z tego do tej pory posadzono jedynie 7,5 tysiąca. Raport wyjaśnia, że decyzja o usunięciu drzewa nie oznacza, że nowe drzewa muszą być posadzone w tym samym roku – często jest to odroczone, zwłaszcza gdy nasadzenia mają być na miejscu inwestycji. Należy mieć nadzieję, że niedługo nastanie rok, w którym na terenie miasta zostanie posadzonych o wiele więcej drzew niż będzie wyciętych.

 

 

Podano także liczbę wycinek na prywatnych działkach. To sytuacja, gdy nie trzeba mieć pozwolenie od urzędu, żeby usunąć drzewo lub krzew z własnej działki, o ile nie jest to teren zabytkowy i usunięcie nie jest związane z prowadzeniem firmy. Jednak jeśli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm przekracza 50 cm (lub 80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, albo 65 cm dla kasztanowca, robinii akacjowej i platanu klonolistnego), właściciel musi zgłosić to do urzędu. W 2023 roku w Bydgoszczy złożono 326 takich zgłoszeń dotyczących 1380 drzew na prywatnych działkach.

Dodatkowo opublikowano także dane dotyczące wycinek drzew na podstawie tzw. decyzji ZRID – zgód na realizację inwestycji drogowych. W 2023 roku przeznaczono do wycinek w tym trybie 401 drzew, a 817 przewidziano do nasadzenia.

 

Źródło:

Raport o stanie miasta Bydgoszczy za 2023 rok