Aktualności,  Interwencje

Lipa z lipą w Niemczu

Na początku lipca otrzymaliśmy zgłoszenie w sprawie lipy rosnącej przy ul. Bydgoskiej w Niemczu. W związku z planowaną inwestycją – przebudową ulicy Krasickiego i wytyczeniem przejścia dla pieszych przy Bydgoskiej – drzewo przeznaczono do wycinki.

Mieszkańcy na samym początku zgłosili nam, że do końca nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za inwestycję (gmina czy powiat) napisaliśmy pisma zarówno do Urzędu Gminy w Osielsku, jak i Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. By upewnić się, o które drzewo dokładnie chodzi wzięliśmy udział w oględzinach z urzędniczką UG w Osielsku. Lipę obejrzała również nasza ekspertka dr hab. Katarzyna Marcysiak.

Ustaliliśmy, że inwestycję prowadzi Urząd Gminy w Osielsku. Starosta decyzją z dnia 22 czerwca 2022 r. zatwierdził projekt budowlany i zezwolił Wójtowi Gminy Osielsko na realizację inwestycji. W piśmie skierowanym do nas poinformowano, że drzewo zostanie usunięte, jeżeli nie będzie „innych rozwiązań w zakresie inwestycji dotyczącej budowy ulicy Krasickiego”. Będziemy jeszcze wnioskować o dokumentację projektową, żeby zobaczyć, jakie rozwiązania zostały zaplanowane. Warto podkreślić, że drzewo nie rośnie bezpośrednio przy skrzyżowaniu.

Poniżej prezentujemy opinię naszej ekspertki o lipie.

Opinia o lipie przeznaczonej do wycinki przy ul. Bydgoskiej w Niemczu

Wizję lokalną przeprowadzono 6 lipca br. Lipa drobnolistna przeznaczona do wycinki rośnie na wąskim pasie trawnika między ul. Bydgoską a osiedlem NU HOMES. Obwód drzewa na wysokości 5 cm wynosi 193 cm, a na wysokości 130 cm – 148 cm. 

Drzewo jest zdrowe i w bardzo dobrym stanie, nie ma ubytków, uszkodzeń, śladów chorób ani suchych gałęzi, obficie kwitnie.

Stwierdzono pojedynczy krzew jemioły, a także odrosty korzeniowe, które są typowe dla gatunku. Lipa ma symetryczną, dobrze osadzoną koronę, nieco podciętą od strony jezdni, prawdopodobnie przez przejeżdżające wysokie samochody ciężarowe. Nie stanowi to zagrożenia dla drzewa, bowiem lipy są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz zgniliznę (Suchocka, Stolarczyk 2021). Konary są dobrze wykształcone, brak konarów wygonionych czy przewisających gałęzi. 

Drzewo bardzo dobrze rokuje, na postawie wymiarów wiek można ocenić na ok. 50 lat, chociaż to ocena bardzo niepewna (Łukaszkiewicz 2010), niemniej lipa nadal jest w fazie młodocianej (dojrzewania) (Fay, de Berker 2016). Lipy rosną powoli i w dobrych warunkach żyją kilkaset lat (Seneta i in. 2021). Pomimo wąskiego pasa trawnika, na którym rośnie, dobrze sobie radzi, nie widać uszkodzonych czy wystających korzeni.

Na sąsiadującej ulicy panuje niewielki ruch, który nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lipy, gatunku często wykorzystywanego jako drzewo przydrożne i polecanego do takich zastosowań (Dworniczak, Ziemiańska 2012), z kolei samo drzewo nie stwarza niebezpieczeństwa dla ruchu.

Lipy pełnią ważne funkcje ekologiczne, a przede wszystkim dostarczają pokarmu pszczołom i innym zapylaczom, których ochronie poświęca się obecnie wiele uwagi. Są drzewami tradycyjnie obecnymi w polskim krajobrazie, budzą pozytywne odczucia w społeczeństwie.