Aktualności,  Bydgoszcz

Na Placu Wolności dalej bez stref ochrony drzew

W maju napisaliśmy do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej (WGK) oraz Wydziału Inwestycji Miasta (WIM) w Bydgoszczy w sprawie ochrony drzew podczas trwającej przebudowy Placu Wolności. Jak wygląda sytuacja na początku lipca?

W tekście Rewitalizacja Placu Wolności porównywaliśmy stan faktyczny na terenie inwestycji, z zapisami „Bydgoskich Standardów Zieleni”, oraz dokumentacją projektową – „Zabezpieczenie drzew na placu budowy wraz z ochroną istniejącego pomnika przyrody”. Równolegle wysłaliśmy pismo do Urzędu Miasta Bydgoszczy adresując je do WGK i WIM [pismo w sprawie Placu Wolności].

Po prawie dwóch miesiącach ponownie sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja.

Na plus zmieniły się dwie rzeczy:

  • przy młodych drzewach zainstalowano worki nawadniające,
  • pojawiły się maty chroniące korzenie przed wysuszeniem
  • materiały budowlane pozostają poza rzutem koron.

Niestety musimy odnotować, że niektóre zgłaszane przez nas zastrzeżenia dalej pozostają aktualne:

  • wiele drzew nadal ma wybrakowane odeskowanie chroniące pień,
  • nie zauważyliśmy wyznaczenia stref ochrony drzew (SOD) – co jest największym mankamentem i dotyczy najcenniejszych drzew na terenie inwestycji: pomnikowego platana klonolistnego oraz wiązu szypułkowego.
Na początku lipca 2024 roku dalej widzimy, że występują uchybienia względem dokumentacji projektowej i Bydgoskich Standardów Zieleni. W związku z tym skierujemy kolejne pismo w tej sprawie do Urzędu Miasta Bydgoszczy.