Aktualności,  Bydgoszcz

Nasadzenia i wycinki w Bydgoszczy – ostatnie 20 lat

  • Zestawiamy dane dotyczące nasadzeń i wycinek od 2000 roku.
  • Czy w ciągu ostatnich 20 lat przybyło czy ubyło drzew w Bydgoszczy?

Na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego policzyliśmy ile drzew posadzono i wycięto w ciągu ostatnich 20 lat. Bilans niestety nie wypada korzystnie. Trudno też uwierzyć, że wszystkie dane prezentowane przez GUS są do końca poprawne – np. dla lat 2000-2001 liczba wyciętych drzew wynosi zero – to bardzo mało prawdopodobne, żeby przez 2 lata na terenie miasta nikt nie wyciął ani jednego drzewa. W ciągu 20 lat zmianie uległy również formularze sprawozdawania danych dotyczących drzew.

Ile drzew posadzono i wycięto w Bydgoszczy w ciągu ostatnich 20 lat?

Podsumowując dane z GUS otrzymamy następujące liczby:
od 2000 roku w Bydgoszczy wycięto 71 198 drzew,
w tym czasie posadzono 50 083 drzewa.

Oznacza to, że przez ostatnie 20 lat ubyło w Bydgoszczy 21 115 drzew!

Szczegółowe dane dla poszczególnych lat prezentują poniższe tabele:

Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nasadzenia

204

472

494

90

150

422

818

411

4367

896

Wycinki

0

0

740

1958

3978

5089

5900

6797

5023

4557

Różnica

204

472

-246

-1868

-3828

-4667

-5082

-6386

-656

-3661

Tabela 1. Nasadzenia i wycinki w Bydgoszczy w latach 2000-2009. Źródło: Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/BDL/

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nasadzenia

536

551

813

6117

6496

6168

8427

5106

3697

3848

Wycinki

5353

501

723

4575

5391

8760

4771

3023

2440

1619

Różnica

-4817

50

90

1542

1105

-2592

3656

2083

1257

2229

Tabela 2. Nasadzenia i wycinki w Bydgoszczy w latach 2010-2019. Źródło: Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/BDL/

Co to oznacza dla mieszkańców?

Przede wszystkim z mniejszą ilością drzew w mieście, będzie nam żyło się mniej przyjemnie. Drzewa poprawiają jakość naszego powietrza. Zmniejszają temperaturę, a poprzez fotosyntezę wiążą dwutlenek węgla i wytwarzają tlen potrzebny nam do oddychania. Liście drzew zatrzymują kurz oraz pomagają usuwać z atmosfery toksyczne substancje. Chronią też przed hałasem miejskim. Zatrzymują wodę podczas rzęsistych opadów, co zmniejsza ilość deszczówki w kanalizacji burzowej i zmniejsza prawdopodobieństwo podtopień.