Aktualności,  Bydgoszcz,  Petycje

Ocalmy las na Miedzyniu [petycja]

Las przy ul. Wiśniowej w Bydgoszczy jest własnością miasta. Teren został podzielony na działki, które mają zostać w tym roku sprzedane pod zabudowę jednorodzinną. Mieszkańcy chcą zachować las – to zielone płuca, teren rekreacyjny i ostoja zwierząt. Razem z mieszkańcami przygotowaliśmy petycję w tej sprawie.

PODPISZ PETYCJĘ

Las przylegający do ul. Wiśniowej zasługuje na szczególną ochronę z wielu względów. Jest to piękny, dojrzały drzewostan mieszany (głównie sosnowy), bogaty zarówno w florę jak i faunę od ptaków przez sarny, lisy aż do łosi. Jego dewastacja rozpoczęła się od bezkarnej samowolnej wycinki na działce u zbiegu ulic Wiśniowej i Sosnowej. Las jest jedynym obszarem rekreacyjno-spacerowym dla mieszkańców tzw. Górnego Miedzynia. Miedzyń, zwłaszcza górny taras, nie dysponuje innym terenem spacerowym. Przez cały rok, głównie od wiosny do jesieni las ten zapełnia się spacerowiczami, rowerzystami, grzybiarzami. Zważywszy na fakt, że Bydgoszcz jest miastem o złym stanie powietrza, a Miedzyń z uwagi na swe położenie i dużą gęstość zabudowy jednorodzinnej, jak i ogromny udział starych systemów grzewczych, jest szczególnie dotknięty zanieczyszczeniami,  wycięcie każdego drzewa na tym terenie stanowi zagrożenie dla „zielonych płuc” osiedla. 

Warto podkreślić, że ponad 10 lat temu, gdy konsultowano zapisy obecnie obowiązującego planu, mieszkańcy mieli o wiele niższą świadomość w zakresie wpływu drzew i zieleni na komfort życia w mieście, a także o zagrożeniach, które niesie ze sobą smog, a w szczególności tzw. niska emisja. Obecnie, naukowe fakty w tym zakresie są szeroko znane, stąd też większa świadomość społeczna w tym zakresie.

Zgodnie z informacjami, które znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej las ma zostać sprzedany w drugim kwartale 2021 roku.

Zachęcamy do podpisania petycji:

https://www.petycjeonline.com/petycja_o_ocalenie_lasu_na_miedzyniu