Aktualności,  Bydgoszcz,  Konsultacje

Konsultacje „ProjektujeMY nowe torowiska” – przykładowy tekst

Tylko do końca lutego 2021r. trwają konsultacje związane z planowanymi nowymi torowiskami w Bydgoszczy. Zachęcamy do tego, aby zapoznać się z problematyką i dokumentacją. Dla tych, którzy zgadzają się z naszym stowarzyszeniem przygotowaliśmy ściągawkę – gotowy tekst do wpisania podczas konsultacji.

Formularz oraz wszelkie informacje znaleźć można na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje. Zachęcamy do tego, aby zaznaczyć wszystkie okienka i wpisać w nie, co następuje:

Wpisz uwagi na temat trasy tramwajowej wzdłuż ulicy L. Solskiego – Pięknej – Szubińskiej – Kruszwickiej (I etap od ronda Kujawskiego do Bielickiej, II etap od Bielickiej do ronda Grunwaldzkiego)

 1. W związku z rzeczoną inwestycją wnoszę o ustanowienie ambitnego współczynnika nasadzeń zastępczych (10 nowych drzew w zamian za 1 wycięte). Pragnę przypomnieć, że szeroko rozumiana wartość dużego drzewa jest nieporównywalna do wartości małych sadzonek. Chcę zaakcentować, że duże drzewa w mieście są dla mnie niezwykle cenne. Wnioskuję także o stworzenie jak największej ilości torowisk zielonych.
 2. Przypominam o konieczności ustanowienia standardu ochrony drzew i stosowania go podczas realizacji prac w ramach każdej inwestycji.
 3. Wnoszę o odstąpienie od poszerzenia ulicy Pięknej. Proszę o zastosowanie w koncepcji po jednym pasie w każdą stronę. We wszelkich inwestycjach priorytetowane powinny być rozwiązania promujące ruch pieszy, rowerowy i z wykorzystaniem transportu publicznego.

Wpisz uwagi na temat trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Artyleryjskiej

 1. W związku z rzeczoną inwestycją wnoszę o ustanowienie ambitnego współczynnika nasadzeń zastępczych (10 nowych drzew w zamian za 1 wycięte). Pragnę przypomnieć, że szeroko rozumiana wartość dużego drzewa jest nieporównywalna do wartości małych sadzonek. Chcę zaakcentować, że duże drzewa w mieście są dla mnie niezwykle cenne. Wnioskuję także o stworzenie jak największej ilości torowisk zielonych.
 2. Przypominam o konieczności ustanowienia standardu ochrony drzew i stosowania go podczas realizacji prac w ramach każdej inwestycji.
 3. Pragnę zaznaczyć, że we wszelkich inwestycjach priorytetowane powinny być rozwiązania promujące ruch pieszy, rowerowy i z wykorzystaniem transportu publicznego.
 4. Nie zgadzam się na wyburzenia modernistycznych kamienic Gdańska 98 i Gdańska 100. Zabytkowe kamienice są wartością, które miasto powinno cenić, chronić i promować, a nie skazywać na wyburzenia.

Wpisz swoje uwagi na temat trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Chocimskiej i Nowoświeckiej

 1. W związku z rzeczoną inwestycją wnoszę o ustanowienie ambitnego współczynnika nasadzeń zastępczych (10 nowych drzew w zamian za 1 wycięte). Pragnę przypomnieć, że szeroko rozumiana wartość dużego drzewa jest nieporównywalna do wartości małych sadzonek. Chcę zaakcentować, że duże drzewa w mieście są dla mnie niezwykle cenne. Wnioskuję także o stworzenie jak największej ilości torowisk zielonych.
 2. Przypominam o konieczności ustanowienia standardu ochrony drzew i stosowania go podczas realizacji prac w ramach każdej inwestycji.
 3. Pragnę zaznaczyć, że we wszelkich inwestycjach priorytetowane powinny być rozwiązania promujące ruch pieszy, rowerowy i z wykorzystaniem transportu publicznego.

Wpisz swoje uwagi na temat trasy tramwajowej od pętli Bielawy wzdłuż ul. Chodkiewicza i al. S. Wyszyńskiego

 1. W związku z rzeczoną inwestycją wnoszę o ustanowienie ambitnego współczynnika nasadzeń zastępczych (10 nowych drzew w zamian za 1 wycięte). Pragnę przypomnieć, że szeroko rozumiana wartość dużego drzewa jest nieporównywalna do wartości małych sadzonek. Chcę zaakcentować, że duże drzewa w mieście są dla mnie niezwykle cenne. Wnioskuję także o stworzenie jak największej ilości torowisk zielonych.
 2. Przypominam o konieczności ustanowienia standardu ochrony drzew i stosowania go podczas realizacji prac w ramach każdej inwestycji.
 3. W związku z ukończeniem budowy obwodnicy S-5 i wykluczeniu ruchu tranzytowego na al. S. Wyszyńskiego wnoszę o likwidację dwóch pasów ruchu na al. S. Wyszyńskiego (po jednym pasie w każdą stronę).  Zaoszczędzone w ten sposób miejsce należy przeznaczyć na rozwój terenów zielonych oddzielających zabudowania mieszkalne od ruchu kołowego i tramwajowego. Pragnę zaznaczyć, że we wszelkich inwestycjach priorytetowane powinny być rozwiązania promujące ruch pieszy, rowerowy i z wykorzystaniem transportu publicznego.

Wpisz swoje uwagi na temat rozbudowy pętli tramwajowej „Las Gdański”

 1. W związku z rzeczoną inwestycją wnoszę o ustanowienie ambitnego współczynnika nasadzeń zastępczych (10 nowych drzew w zamian za 1 wycięte). Pragnę przypomnieć, że szeroko rozumiana wartość dużego drzewa jest nieporównywalna do wartości małych sadzonek. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że obecność otulających miasto lasów jest dla mnie niezwykle ważna. Wnioskuję także o stworzenie jak największej ilości torowisk zielonych.
 2. Przypominam o konieczności ustanowienia standardu ochrony drzew i stosowania go podczas realizacji prac w ramach każdej inwestycji.
Wizualizacja ul. Chodkiewicza przed i po wyburzeniu kamienicy. (aut. ArchiBydgoszcz)

Wraz z 20 organizacjami, instytucjami i nieformalnymi inicjatywami złożyliśmy apel do Prezydenta Miasta Bydgoszczy ze sprzeciwem wobec wyburzeń kamienic na rogu Gdańskiej i Chodkiewicza. Chcielibyśmy, aby miasto służyło mieszkańcom i by rozwijało się pielęgnując to, co już stanowi jego atut, a nie niszczyło to, co stare a wartościowe: budynki czy drzewa. Popieramy rozbudowę sieci tramwajowych, ale jesteśmy przekonani, że można to zrobić w sposób mniej ingerujący w to, co tak cenne dla mieszkańców!