Aktualności,  Konsultacje

Trasa W-Z i drzewa

Powoli wczytujemy się w Raport o oddziaływaniu na środowisko dla trasy W-Z. Oczywiście najbardziej interesują nas drzewa.

Raport prezentuje dane dotyczące czterech wariantów przebiegu trasy W-Z. Jako preferowany przez inwestora (ZDMiKP) wskazano wariant 4, który jest kompromisem pomiędzy wcześniej projektowanym wariantem trasy i wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Ile drzew wytną?

Na potrzeby wariantu 4 zaplanowano wycięcie 1493 drzew – w trakcie inwentaryzacji policzono, że wyciętych zostanie 2218 pni, ponieważ część drzew to drzewa wielopniowe. To jednak tylko część drzew rosnących na terenie przyszłej inwestycji. 
Do wycinki zostały przeznaczone także tzw. grupy drzew i krzewów oraz powierzchnie leśne. Dla tych kategorii nie podano dokładnej liczby wycinanych drzew, tylko oszacowano zajmowaną przez nie powierzchnię. Planowana jest wycinka 5070m2 drzew i krzewów oraz 14591 m2 samych krzewów. Dodatkowo zostanie wycięte 4030 m2 lasu. W Polsce na jednym hektarze sadzi się 10–16 tys. sadzonek sosny. Po 100-120 latach zostaje około 300-600 dorodnych drzew. Nie wiemy ile lat mają drzewa w lasach przeznaczonych do wycinki, dlatego przyjęliśmy założenie minimalne – na terenie 0.4 ha może rosnąć od 120 do 240 drzew.

Jakie gatunki wytną?

Poniżej prezentujemy tabelę z raportu przedstawiającą listę drzew do wycinki z podziałem na gatunki.

Zestawienie drzew do wycinki. Źródło: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla Trasy W-Z.

Ile drzew posadzą?

Planowane są dwa rodzaje nasadzeń: pierwsze powstaną na terenie inwestycji, drugie na terenie miasta, ponieważ w obrębie samej inwestycji nie będzie fizycznie na nie miejsca. Przy trasie W-Z zostaną posadzone 282 drzewa liściaste. Dobrane gatunki będę musiały zmierzyć się z emisją zanieczyszczeń z samochodów oraz zasoleniem, które towarzyszy glebom w pobliżu dróg. Muszą również wykazać się odpornością na suszę. Poza drzewami zostanie zasadzonych także 5410 m2 krzewów liściastych i iglastych.

Na terenie miasta planowane jest zasadzenia 1600 drzew oraz 9200m2 krzewów, które mają kompensować wcześniejsze wycinki. Nie wskazano jeszcze miejsc pod planowane nasadzenia.

Jakie gatunki posadzą?

Zostaną posadzone następujące gatunki drzew i krzewów:

Zestawienie roślin do nasadzeń. Źródło: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla trasy W-Z.

Poniżej prezentujemy infografikę z najważniejszymi informacjami.

Źródła:

Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy. Raport o oddziaływaniu na środowisko.

https://www.focus.pl/artykul/ile-drzew-rosnie-w-lesie