Aktualności,  Konsultacje

Dlaczego nie rozmawiamy o trasie W-Z?

Do 14 czerwca będą trwały konsultacje społeczne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla trasy W-Z w Bydgoszczy. Dlaczego jednak nikt nie zachęca do przesyłania uwag, a na przystankach nie wyświetla się informacja o konsultacjach?

To specyfika Ustawy z 3 października 2010 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tu konsultacje nazywają się udziałem społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Zgodnie z obowiązującym prawem, o konsultacjach dla jednej z największych inwestycji w mieście, organizująca je Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) zawiadamia poprzez obwieszczenie w BIP RD i wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bydgoszczy i ZDMiKP. Prawo jednak nie zabrania nagłośnienia sprawy i dopuszcza poinformowanie społeczeństwa w sposób zwyczajowo przyjęty. Czyli poza wywieszeniem obwieszczenia można o tym napisać, np. na stronie internetowej, profilu na Facebooku itp.

Co można zrobić?

Po pierwsze podajcie dalej nasz post – by o konsultacjach dowiedziało się jak najwięcej ludzi. Po drugie skierowaliśmy pismo do Biura Komunikacji Społecznej UMB [LINK]ZDMiKP [LINK], by poinformowały o obwieszczeniu RDOŚ np. na stronie internetowej czy Facebooku. Tak, RDOŚ organizuje konsultacje. Miasto natomiast może poinformować o planowanej przez siebie inwestycji i podlinkować materiały dla zainteresowanych (wnioskodawcą jest przecież ZDMiKP). Po trzecie skierowaliśmy pismo do RDOŚ [LINK], ponieważ pod linkiem do materiałów, z którymi warto się zapoznać wyświetla się error 404, czyli pusta strona.

O co chodzi z udziałem społeczeństwa w podejmowaniu decyzji?

Udział społeczeństwa to nieco bardziej wyrafinowana nazwa na konsultacje społeczne. Tłumacząc na ludzki język od 14 maja do 14 czerwca trwają konsultacje społeczne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw.DŚU). To decyzja, która reguluje inwestycję, aby ta w jak najmniejszym stopniu pogorszyła stan środowiska. W tym przypadku mówimy o jednej z największych inwestycji w historii Bydgoszczy – rozbudowie istniejących dróg w ciągu ulic: Pileckiego, Artyleryjskiej, Kamiennej i Fordońskiej. Przewidywany koszt inwestycji to 800 mln zł.

Najważniejsze informacje:

  • udział w konsultacjach może wziąć każdy,
  • konsultacje organizuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (ul.Dworcowa 81)
  • przyjmowane są uwagi na piśmie, mailowo (nie potrzeba kwalifikowanego podpisu),
  • informacje można uzyskać telefonicznie: 52 506 56 66 wew.6044 lub mailowo: anna.deczynska.bydgoszcz@rdos.gov.pl
  • obwieszczenie o konsultacjach [LINK]

Poniżej możecie pobrać Raport oddziaływania na środowisko – dokument na bazie, którego będzie wydawana decyzja. Czego nie możemy przeczytać w tej chwili? Np. załączników do raportu. Kolejne materiały będziemy publikować na naszej stronie, jak tylko uzyskamy do nich dostęp.

EDIT 18-05-2020

Link widoczny w obwieszczeniu RDOŚ już działa [LINK]. Uwaga – bardzo duży załącznik do pobrania – rozmiar 1,8GB! Rozpakowaliśmy załączniki z archiwum zip, możecie je przeglądać naszym dysku (i pobrać te, które Was interesują – część załączników jeszcze się ładuje-wszystko powinno być dostępne o 19:00):
https://drive.google.com/drive/folders/1BK4wvcR8Sl7X–eARRF-WPXCpWzVI5uH?usp=sharing


Odpowiedź z RDOŚ na nasze pismo można zobaczyć tutaj [LINK].