Aktualności,  Bydgoszcz

Uwagi do studium cz.2. Szwederowo, Górzyskowo, Błonie

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi uwagami do studium. Dziś piszemy o Szwederowie, Górzyskowie, Błoniu.

Artykuł o tym, co to jest studium i jak zgłaszać uwagi znajdziesz TUTAJ,
Artykuł o Jachcichach, Smukale i Miedzyniu (cz.1) poczytasz TUTAJ.

Krótka ściąga z terminów, których używamy w uwagach:

1. Biedaszkowo – las położony w okolicach Ogrodów Działkowych im. gen. Wł. Sikorskiego

Treść uwagi: 

Wnosimy o zakwalifikowanie lasu położonego w okolicach Ogrodów Działkowych im. gen. Wł. Sikorskiego (nr ewidencyjny działki: 046101_1.0123.115), który w Studium oznaczony został, jako teren wspomagający system przyrodniczno-rekreacyjny miasta , w obszar o statusie ZL.

Uzasadnienie: 

Bliskość ruchliwej i głośnej drogi klasy GP, koncentracja usług na tym obszarze, bezpośrednie sąsiedztwo lotniska wymaga maksymalnego zachowania terenów zieleni wysokiej. Las sosnowy stanowi ochronę przed negatywnymi skutkami wspomnianych realiów. Mieszkańcy Biedaszkowa nie mają innych miejsc rekreacji i wypoczynku. Realizacja założeń Studium w tym kształcie pozbawi mieszkańców ogólnodostępnych obszarów zielonych. Wpłynie to negatywnie na komfort życia w tym rejonie.

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

2. Nowoinowrocławska

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy w obszarze planowanej drogi klasy Z, będącej przedłużeniem ulicy Inowrocławskiej, począwszy od działki o numerze identyfikującym 046101_1.0498.221, a kończąc na działce o numerze identyfikującym 046101_1.0497.98/2. Wnosimy o:
1) Zaniechanie planowania budowy wyżej opisanej drogi klasy Z.
2) Włączenie znacznej części wyżej opisanego obszaru w system przyrodniczo-rekreacyjny miasta poprzez utworzenie terenów zieleni urządzonej ZP, w szczególności parków osiedlowych (dotyczy przede wszystkim działek o numerach identyfikacyjnych: 046101_1.0498.221, 046101_1.0498.222, 046101_1.0498.223, 046101_1.0496.148/5, 046101_1.0496.163, 046101_1.0496.164, 046101_1.0496.173/3, 046101_1.0496.173/1, 046101_1.0496.173/2, 046101_1.0496.174, 046101_1.0496.175, 046101_1.0496.176).

Uzasadnienie:

1) Biorąc pod uwagę rozbudowę ulicy Solskiego i ulicy Pięknej oraz obecny stan układu drogowego (ulica Brzozowa i Inowrocławska) budowa kolejnej drogi jest nieuzasadniona.
2) Brak wystarczającej ilości dostępnych terenów zielonych, przede wszystkim parków w południowej części osiedli Górzyskowo i Szwederowo. 
3) Znaczące pogorszenie warunków życia mieszkańców ulicy Inowrocławskiej, Brzozowej i Horodelskiej poprzez rzeczoną rozbudowę sieci drogowej: 
– ograniczenie miejsc wypoczynku, rekreacji (obecnie tereny planowanej drogi to łąki, zieleń nieurządzona czynnie wykorzystywana przez mieszkańców) , 
– zwiększenie poziomu hałasu, 
– zwiększenie zanieczyszczenia powietrza, 
– znaczne zwiększenie temperatury otoczenia, 
– negatywny wpływ na bioróżnorodność.

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

3. Nowostroma

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy w obszarze planowanej drogi klasy Z, począwszy od działki o numerze identyfikującym 046101_1.0085.188, a kończąc na działce o numerze identyfikującym 046101_1.0498.4/2, czyli od ulicy Stromej przy Placu Poznańskim do skrzyżowania ulicy Solskiego z ulicą Bielicką. Wnosimy o: 
1) Zaniechanie planowania budowy wyżej opisanej drogi klasy Z. 
2) Włączenie znacznej części wyżej opisanego obszaru w system przyrodniczo-rekreacyjny miasta poprzez utworzenie terenów zieleni urządzonej ZP, w szczególności parków osiedlowych (dotyczy przede wszystkim działek o numerach identyfikacyjnych: 046101_1.0085.188, 046101_1.0095.178/7, 046101_1.0095.178/6, 046101_1.0095.178/5, 046101_1.0095.177/5, 046101_1.0095.177/6, 046101_1.0095.177/4, 046101_1.0095.168/19, 046101_1.0095.168/6, 046101_1.0095.168/13, 046101_1.0095.168/6, 046101_1.0095.139/4, 046101_1.0095.140/1, 046101_1.0095.140/5, 046101_1.0095.140/3, 046101_1.0095.140/6, 046101_1.0095.139/7, 046101_1.0095.139/16, 046101_1.0095.139/15, 046101_1.0095.140/4, 046101_1.0095.139/14, 046101_1.0095.139/13, 046101_1.0095.139/10, 046101_1.0095.139/9, 046101_1.0095.89/1, 046101_1.0095.89/2, 046101_1.0095.93).

Uzasadnienie:

1) Biorąc pod uwagę rozbudowę ulicy Solskiego i ulicy Pięknej do dwujezdniowej, czteropasowej drogi klasy G oraz brak problemów z przepustowością obecnej sieci drogowej (przy obecnym kształcie ulicy Pięknej i Solskiego) budowa kolejnej drogi jest nieuzasadniona. 
2) Brak wystarczającej ilości dostępnych terenów zielonych, przede wszystkim parków na osiedlu Szwederowo. 
3) Znaczące pogorszenie warunków życia mieszkańców ulicy Bielickiej, Stromej, Filareckiej, Szwedzkiej, Norweskiej, Orlej, Księdza Ignacego Skorupki, Jordanowskiej, Leszczyńskiego poprzez rzeczoną rozbudowę sieci drogowej: 
– ograniczenie miejsc wypoczynku, rekreacji (obecnie tereny planowanej drogi to łąki, zieleń nieurządzona czynnie wykorzystywana przez mieszkańców oraz osiedlowe parki i zieleńce – teren MDK nr 2 przy ulicy Jordanowskiej), 
– zwiększenie poziomu hałasu, 
– zwiększenie zanieczyszczenia powietrza, 
– zwiększenie temperatury otoczenia, 
– negatywny wpływ na bioróżnorodność.

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

4. Parki Górzyskowo – Szwederowo

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy w wyżej opisanych obszarach, poprzez przekształcenie ich w: tereny zieleni urządzonej ZP w celu utworzenia małych parków osiedlowych lub tereny rekreacji i sportu ZR.

Uzasadnienie:

1) Brak wystarczającej ilości dostępnych terenów zielonych na osiedlu Górzyskowo i Szwederowo.
2) Zabezpieczenia miejsc wypoczynku, rekreacji i sportu przed nadmierną, gęstą zabudową osiedla. Obecnie wskazane tereny to zieleń nieurządzona czynnie wykorzystywana przez mieszkańców, nieliczne, użytkowe obiekty małej architektury.  
3) Pozytywny wpływ na: 
– zmniejszenie poziomu hałasu, 
– zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 
– znaczne zmniejszenie temperatury otoczenia, 
– rozwój bioróżnorodności, 
– wspieranie aktywnego wypoczynku mieszkańców, w tym młodego pokolenia.

Do pobrania: formularz z uwagą i załącznikami >>>

5. Las przy Szubińskiej

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy poprzez przekształcenie w teren ZL/ZP działek o numerach 046101_1.0274.11/2, 046101_1.0275.6/5

Uzasadnienie:

Zieleń w tym miejscu pełni funkcję izolującą pomiędzy zakładami produkcyjnymi i usługowymi. Tłumi hałas, pochłania zanieczyszczenia oraz stanowi niewielką otulinę dla pobliskiego parku. Dodatkowo wpływa na komfort życia mieszkańców przy ul. Schulza i Okrzei.

Do pobrania: formularz z uwagą >>>