Aktualności,  Baza wiedzy,  Bydgoszcz

Bydgoskie Standardy Zieleni

Od 26 marca obowiązują Bydgoskie Standardy Zieleni. Na co możemy liczyć w kwestiach ochrony drzew i zieleni w mieście? Pod koniec kampanii wyborczej jednym z częściej poruszanych tematów stała się kwestia ochrony zieleni w Bydgoszczy. Podczas konferencji prasowej 23 marca 2024 r. nad Starym Kanałem Bydgoskim prezydent Rafał Bruski wskazał, że standardy już obowiązują, choć zarządzenie je wprowadzające podpisał dopiero 26 marca. Na publikację samych standardów musieliśmy czekać ponad tydzień – dopiero wtedy w BIP pojawił się załącznik do zarządzenia. Na dzień przed ciszą wyborczą odbyła się kolejna konferencja podczas, której zaprezentowano same standardy. Cieszymy się, że tyle czasu zostało ostatnio poświęcone tej kwestii. Jesteśmy też ciekawi jak dokument sprawdzi się w praktyce. Bydgoskie Standardy Zieleni  przedstawiają kompleksowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Bydgoszczy, promując jej rozwój, ochronę i utrzymanie. Dokument powstał w wyniku projektu partycypacyjnego, angażując urzędników, naukowców, organizacje pozarządowe i mieszkańców. Opisuje metody projektowania i utrzymania przestrzeni zieleni, z naciskiem na integrację z infrastrukturą miejską, promocję bioróżnorodności i aktywne uczestnictwo społeczności. Podkreśla znaczenie zielonych korytarzy wzdłuż systemów rzecznych miasta i wdraża zrównoważone praktyki zarządzania przestrzeniami zielonymi. Dokument składa się z kilku kluczowych części, każda koncentrująca się na różnych aspektach planowania, projektowania, utrzymania i ochrony zieleni miejskiej:

  1. Zasoby zieleni – ta część omawia istniejące zasoby zieleni w Bydgoszczy, klasyfikując je według dostępności i funkcji, podkreślając znaczenie integracji tych zasobów z planowaniem miasta.
  2. Kształtowanie miejskiej zieleni – ta część skupia się na ogólnych zasadach projektowania układów roślinnych, doborze gatunkowym, jakości materiału szkółkarskiego oraz metodach sadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych.
  3. Utrzymanie miejskiej zieleni – zawiera wytyczne dotyczące zasad ogólnych utrzymania zieleni, pielęgnacji drzew, krzewów, rabat oraz trawników, podkreślając potrzebę ciągłej opieki nad zielonymi terenami.
  4. Ochrona zieleni w procesach budowlanych – porusza tematykę ochrony zieleni podczas realizacji inwestycji budowlanych, wskazując na znaczenie planowania i ochrony drzew na placu budowy. Podkreśla znaczenie wczesnej inwentaryzacji dendrologicznej i planowania ochrony zieleni już na etapie projektowania. Zawiera wytyczne dotyczące metod ochrony drzew na placu budowy, zabezpieczania koron drzew i gleby, a także pielęgnacji roślin w trakcie i po zakończeniu budowy. Dokument wskazuje na konieczność kompensacji przyrodniczej za utracone zielone obszary oraz promuje praktyki minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na istniejącą zieleń.
  5. Informowanie, edukowanie i partycypowanie społeczności lokalnej w kształtowaniu miejskiej zieleni: podkreśla rolę informacji, edukacji i zaangażowania mieszkańców w procesy tworzenia i utrzymania zieleni, promując partycypację społeczną.

Co dalej? Nasze stowarzyszenie będzie monitorować efekty wdrożenia tego długo wyczekiwanego dokumentu.