Aktualności

Plan ogólny Bydgoszczy – zaproponuj wnioski

Do 17 marca br. można składać wnioski do planu ogólnego Bydgoszczy. W związku z tym w sobotę 9 marca w godz.11-14 zapraszamy na spotkanie dotyczące planu ogólnego do kawiarni Fanaberia przy ul. Gdańskiej 13.

O co chodzi?

Dotychczas najważniejszym dokumentem planistycznym obowiązującym w mieście było studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wraz ze zmianą ustawy o planowaniu przestrzennym w 2023 r. wprowadzono nowy dokument – plan ogólny. Uchwalone wcześniej studium uwarunkowań przestanie obowiązywać  z końcem 2025 r. Do tego czasu gminy muszą przygotować nowy dokument – plan ogólny.

Na jakim jesteśmy etapie?

Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę 13 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego. W dniu 12 stycznia 2024 r. na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej opublikowano ogłoszenie zapraszające do składania wniosków do planu. Termin składania wniosków upływa 17 marca 2024 r.

Jaki jest cel spotkania?

Podczas spotkania będzie można zobaczyć jakie uwagi nasze stowarzyszenie złożyło podczas prac nad studium, i które z nich zostały przyjęte, a które odrzucone oraz uwagi, które złożyły inne osoby i podmioty. Obecnie obowiązujące studium zostało przyjęte w grudniu 2022 r., a część złożonych wtedy uwag pozostaje aktualna. Będzie można zapoznać się także z częścią wniosków, które wpłynęły podczas obecnych konsultacji do MPU-  zawnioskowaliśmy o nie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pokażemy też formularz, na którym należy złożyć swoje propozycje do planu. Jesteśmy także ciekawi waszych propozycji.

Spotkanie ma charakter konsultacji – można wpaść na kwadrans, można na godzinę. Zapraszamy w sobotę w godzinach od 11 do 14.