Aktualności

Szkodliwa nowelizacja ustawy o ochronie przyrody w Sejmie

Na podstawie analizy danych zebranych podczas monitoringu wycinek i nasadzeń drzew w Bydgoszczy w latach 2019 – 2021 sprawdziliśmy czym skutkowałaby nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Dziś ma odbyć się jej II czytanie.

Z naszej analizy wynika, że Bydgoszczy można by było wyciąć w latach 2019-2021 o 1508 drzew więcej bez konieczności uzyskania zezwolenia stosownych organów administracyjnych. To 13,6% z wyciętych w tym czasie drzew. Przypominamy, że zmiany w ustawie o ochronie przyrody zakładają m.in.  zwiększenie obwodów drzew na wysokości 5 cm, które będą wymagały uzyskania zezwolenia na wycinkę. 

Ile drzew w poszczególnych latach nie wymagałoby pozwolenia na wycinkę? Szczegółowe dane poniżej.

Gatunek2019202020212019-2021
klon srebrzysty, klon jesionolistny, wierzby, topole13211751
kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny8101836
pozostałe11611711881421
Suma13714812231508

Dane zbieraliśmy analizując decyzje wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy czy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w latach 2019-2021. W tym czasie w Bydgoszczy wycięto 11 070 drzew. 

Przepisy mają uprościć wycinki drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Według danych z „Raportu o stanie miasta Bydgoszczy za 2021 rok” w naszym mieście wycina się drzewa przede wszystkim na terenach prywatnych. W 2021 r. na 6861 wycinek, tylko 150 miało miejsce na terenach publicznych.

W większości przypadków za drzewa wycięte nasadzono nowe lub do kasy miasta wpłynęła opłata (jeżeli fizycznie nie było gdzie posadzić drzewa). W przypadku drzew, dla których nie jest wymagane pozwolenie, nie uiszcza się opłaty. Również w 2021 w związku z jedną inwestycji inwestor wpłacił do kasy miasta ponad 1 milion złotych odszkodowania za wycięte drzewa. Wraz ze zwiększeniem obwodów drzew w ustawie o ochronie przyrody, mniej drzew będzie podlegać pod rygor opłaty oraz nasadzeń zastępczych.

Źródła:

Bank Danych Lokalnych GUS

Dane zebrane w ramach projektów z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca:

Dane z 2019
Dane z 2020
Dane z 2021

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych

Raport o stanie miasta Bydgoszczy za 2021 r.