Aktualności,  Bydgoszcz

Walentynki dla drzew

Drzewa w Bydgoszczy i w Polsce potrzebują naszej pomocy. Są masowo wycinane, ale też okaleczane. Tnie im się korony – pozbawiając możliwości produkowania cukrów i niszczy korzenie – uniemożliwiając pobieranie wody i soli mineralnych. W Walentynki dołączamy do ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia.

W Bydgoszczy w 2021 roku wycięto 6861, a w ramach nasadzeń kompensacyjnych posadzono ich tylko 2901. Według zebranych przez nas danych wycinana się głównie brzozy, sosny i topole. Od 3 lat nie nie zmieniła się główna przyczyna wycinek drzew w Bydgoszczy – to inwestycje. Jednak dane z 2021
roku są o kilka rzędów większe, niż te z wcześniejszych lat. W 2021 roku wycinki z powodu inwestycji zwiększyły się w Bydgoszczy o 1080%!

Od 2020 roku domagamy się też wprowadzenia w Bydgoszczy standardów w opiece nad drzewami w inwestycjach – po 3 latach, mimo zaangażowania społeczników, naukowców i urzędników dalej władze miasta nie podjęły decyzji w tej sprawie. Tymczasem wystarczy krótki spacer po mieście, żeby zobaczyć jak drzewa są traktowane podczas inwestycji.

Nie mamy programu zadrzewień, a kolejne plany miejscowe zamiast chronić drzewa i lasy znajdujące się na terenie miasta, często ułatwiają ich wycinanie.

Bez zmian prawnych, zarówno na poziomie lokalnym jak i krajowym drzewa sobie nie poradzą. Pilnie potrzebujemy:

  • wprowadzenie realnej strefy ochrony korzeni (które drzewom są niezbędne do życia) oraz zapobieżenie dewastacji koron poprzez nadmierne i nieuzasadnione ich przycinanie,
  • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności, przy braku rozwiązań alternatywnych,
  • urealnienie wysokości opłat i kar za wycinkę tak by uwzględniała przynajmniej koszty ich odtworzenia,
  • naprawę mechanizmu nasadzeń zastępczych tak by kompensowały rzeczywiste straty i zapewniały trwałość nowo sadzonych drzew,
  • zwiększenie udziału społecznego w decydowaniu o drzewach.

W przeddzień Walentynek, w ramach ogólnopolskiej akcji skierowaliśmy w tej sprawie pismo do prezydenta Bydgoszczy.