Aktualności,  Bydgoszcz

Zbiorniki nie do parkowania, ale można po nich jeździć

W połowie grudnia, gdy kończyły się prace związane z budową zbiorników retencyjnych zapytaliśmy Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy o to, czy można parkować na zbiornikach retencyjnych. Pod koniec marca uzyskaliśmy odpowiedź, że zbiorniki to nie parkingi, ale spełniają kryteria dróg eksploatacyjnych.

Wraz z końcem budowy zbiorników retencyjnych w różnych częściach miasta można było zaobserwować samochody parkujące na nowopowstałych zbiornikach. Kończyliśmy wtedy nasz monitoring drzew przy budowie zbiorników i byliśmy ciekawi, czy zatrzymujące się w takim miejscu samochody nie wpłyną na jakość wody w zbiornikach i czy parkowanie nie stanowi zagrożenia dla samych zbiorników.

W grudniu wysłaliśmy w tej sprawie wniosek do wodociągów o następującej treści:

Prosimy o wyjaśnienie czy na powstałych w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy” zbiornikach retencyjnych można parkować samochody. Zaobserwowaliśmy samochody parkujące na zbiornikach przy ul. Wiatrakowej, Wałach Jagiellońskich oraz skrzyżowaniu Lenartowicza i Solskiego. Czy część inwestycji powstałych w projekcie „Bydgoskiej retencji” ma zostać przeznaczona pod miejsca parkingowe? Czy parking pojazdów nie uszkodzi zbiorników? Czy może wpływać na jakość wody zbieranej w danym zbiorniku

W międzyczasie zaczęły się pojawiać plastikowe wygrodzenia i kartki informujące o zakazie parkowania. Odpowiedź na nasze pytania przyszła dopiero po złożeniu skargi na bezczynność MWiK. W dniu 28 marca 2024 r. otrzymaliśmy pismo następującej treści.

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 grudnia 2023 r., doręczone dnia 19 grudnia 2023 r., o treści:[…]. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o. (dalej jako: „MWiK”) informuje, co następuje: Celem projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy” (dalej jako: „Projekt”) nie była realizacja parkingów. W ramach robót budowlanych realizowanych przez wykonawców w ramach Projektu mieściło się jednak odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego. Zbiorniki zlokalizowane na terenie będącym parkingiem (np. przy ul. Poznańskiej) nie zmieniają dotychczasowego przeznaczenia terenu, dostosowując swoją konstrukcję do istniejącego zagospodarowania terenu.

We wskazanych przez Państwo lokalizacjach, to jest przy zbiornikach zlokalizowanych przy ul. Wiatrakowej, ul. Wały Jagiellońskie oraz przy skrzyżowaniu ul. Lenartowicza i ul. Solskiego, powstałe nawierzchnie utwardzone nie mają charakteru parkingów i nie są przeznaczone do parkowania samochodów. Powierzchnie te mają charakter dróg eksploatacyjnych (wyłącznie do obsługi obiektów powstałych w ramach wskazanego Projektu) i służyć mają przejazdom pojazdem eksploatacyjnym. W związku z tym nawierzchnie tych dróg swoją konstrukcją dostosowane są do ruchu pojazdów ciężkich. Użytkowanie nawierzchni nad zbiornikami zgodnie z przeznaczeniem, w tym parkowanie nad zbiornikami, nad którymi znajdują się parkingi, nie uszkadza zbiorników. Jednocześnie nadmieniamy, że użytkowanie tych nawierzchni zgodnie z przeznaczeniem, w tym przejazdy drogami eksploatacyjnymi do zbiorników wskazanych powyżej, nie wpływa na jakość retencjonowanej wody.

Wyrażamy nadzieję, że powyższe informacje są dla Państwa wystarczające i wyjaśniają ewentualne wątpliwości co do charakteru wyżej wskazanego projektu i wpływu ewentualnego parkowania samochodów nad określonymi zbiornikami na ich funkcjonowanie. Projekt realizowany jest w celu adaptacji do zmian klimatycznych, a jego celem nie jest tworzenie parkingów. MWiK wskazuje jednocześnie, że wcześniejsze nieudzielenie informacji na zadane pytania spowodowane było nieporozumieniem organizacyjnym po stronie MWiK, dużym natłokiem pracy i okresem urlopowym na przełomie roku, nie zaś brakiem woli rozwiązania Państwa wątpliwości.

[podkreślenia – MB]

Źródła:

Wniosek MODrzewia z dnia 18.12.2023 r.

Odpowiedź MWiK z dnia 28.03.2024 r.

Samochody parkujące na zbiorniku przy ul. Wiatrakowej – grudzień 2023 r.
Zbiornik przy ul. Wiatrakowej – marzec 2024 r.