Aktualności,  Bydgoszcz

Wycinka przy Modrzewiowej – pierwsze ustalenia

W ubiegłym tygodniu wnioskowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Bydgoszczy o dokumenty dotyczące wycinki przy ul. Modrzewiowej. Dziś otrzymaliśmy dokumenty z Urzędu Marszałkowskiego. Publikujemy nasze pierwsze ustalenia. 

Luty 

21 lutego br. jeden z członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Modrzewiowej wysłał maila z prośbą o wycinkę drzew. Ponieważ wspólnota nie jest właścicielem terenu, na którym rosły drzewa (teren należy do Miasta Bydgoszczy), wspólnota nie mogła sama zawnioskować o wycinkę. Formalnie działka choć leży pomiędzy blokami należącymi adresowo do ul. Modrzewiowej, jest położona przy ul. Sułkowskiego. Członek zarządu jednej ze wspólnot napisał:

Zwracam się z prośbą do władz miasta Bydgoszczy o jak najszybsze usunięcie drzew z podwórka czterech bloków. Runęła gałąź a dziecko przechodziło 5 minut po. Jest to zagrożenie życia nas tu mieszkających wszystkich. Straż pożarna usunęła parę drzew. Pan Prezydent ma córkę w wieku mojego pierwszego syna razem chodzili do szkoły sportowej pewnie załatwiłby to bardzo szybko. Mam jeszcze syna który ma 8 lat i lubi biegać po podwórku. Teraz jest strach przechodzić. Ogólnie jestem w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej i mam ogromne wsparcie od wszystkich. Jeśli państwo nic z tym nie zrobicie teraz nie za rok to zbieramy podpisy. Możecie się kontaktować z naszym zarządcą administrator ul. 11 Listopada. Sprawa pilna. Drzewa młode można zasadzić. My też inwestujemy, aby było zielono i to u nas widać. Pozdrawiam oczekuję pilnej reakcji ze strony władz  miasta Bydgoszczy [pisownia oryginalna] 

Do maila załączono zdjęcie leżącej na ziemi gałęzi. Tutaj warto dodać, że od 18 lutego w Bydgoszczy wiał orkan Eunice, który w całym mieście dokonał wielu zniszczeń, w tym przewracając drzewa. Upadek gałęzi mógł być spowodowany silnymi podmuchami wiatru.  

Następnie mail z prośbą o został przekazany do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej, a stamtąd trafił do ADM sp. z o.o., która zarządza tym terenem.

Marzec

ADM skierował wniosek o wydanie zgody na wycinkę wszystkich drzew rosnących pomiędzy blokami. Zgodnie z procedurą taki wniosek opiniuje Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Jego zgoda nie jest zgodą na właściwą wycinkę, lecz zgodą którą udziela właściciel terenu. 

Kwiecień

Wydział zgodził się na wycinkę 14 z 21 drzew. Jako powód wycinki wskazano odchylenie drzew od pionu, mursz, ubytki w koronie i próchnicę. W niektórych przypadkach wskazano, że drzewa rosną od 50 do 300 cm od sieci ciepłowniczej. Jako powód podano też dziuple w drzewach.

Z naszych rozmów z mieszkańcami wynika, że przynajmniej część drzew rosła w tym miejscu nim powstały bloki. Rozmiar wycinanych sosen to od 110 do 186 cm obwodu na wysokości 130 cm. Na podstawie tabel wieku drzew można oszacować, że drzewa miały od ponad 40 do ponad 75 lat. 

Zgoda na wycinkę została uzależniona od nasadzenia 28 sztuk drzew iglastych. Wśród gatunków do posadzenia wymieniono: sosnę pospolitą, sosnę czarną, sosnę wejmutkę, świerk pospolity, świerk serbski, świerk kłujący, daglezję zieloną, modrzew europejski i cyprysik nutkajski ‘Pendula’. Wnioskodawca ma prawo wybrać jakie drzewa zostaną posadzone (wskazać gatunki).

Maj

Pod koniec maja do Urzędu Marszałkowskiego wpłynął wniosek o wycinkę z równoczesną deklaracją posadzenia 28 drzew – wybrano 14 sosen zwyczajnych i 14 świerków pospolitych. 

Lipiec

Na początku lipca Urząd Marszałkowski dokonał oględzin drzew. Stwierdzono:

W obrębie drzew przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono występowania gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz gniazd ptasich, w tym śladów ich bytowania. Wskazane drzewa ze względu na zły stan fitosanitarny i zachwianą statykę stanowią duże zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

Mając na uwadze, że jako powód wycinki wskazano zagrożenie dla bezpieczeństwa odstąpiono od umożliwienia stronom, czyli ADM –  wypowiedzenia się w sprawie. 

W dniu 18 lipca wydano decyzję umożliwiającą wycinkę sosen. Jako termin wycięcia drzew wskazno okres do 31 grudnia 2023 r.

W zamian za wycinkę zobowiązano ADM do posadzenia 28 drzew. Na działce, gdzie miała miejsce wycinka ma zostać posadzonych 14 sosen zwyczajnych. Przy ul. Jarzębinowej 6 ma zostać posadzonych 5 świerków pospolitych, a przy ul. Przemysłowej 9 świerków pospolitych. Drzewa mają być posadzone do 30 kwietnia 2024 roku.

Listopad

14 sosen zwyczajnych zostało wyciętych. Mieszkańcy wbrew informacji członka zarządu wspólnoty przy ul. Modrzewiowej nie byli poinformowani o sprawie.

Dokumenty

Dokumenty związane ze sprawą można pobrać poniżej.

Wniosek o wycinkę

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Protokół z oględzin

Notatka służbowa

Decyzja o wycince