Aktualności,  Podsumowania

Pomniki przyrody, Bydgoskie Drzewo Roku oraz nasze interwencje – podsumowujemy 2021

W 2021 roku zgłosiliśmy 10 pomników przyrody, wzięliśmy udział w 53 interwencjach, przystąpiliśmy do 3 postępowań, a na naszej mapie przybyło 2042 drzew. Nasze stowarzyszenie rozrosło się do 33 członkiń i członków. Napisaliśmy ponad 90 pism. Szacujemy, że dzięki podejmowanym przez nas działaniom udało się uratować ponad 100 drzew. 

Aleja w Laskowicach

W marcu odwiedziliśmy Laskowice i próbowaliśmy zrozumieć jakim cudem wycinana jest aleja dębowa – do niedawna pomnik przyrody. Na miejscu jeden z ekspertów znalazł dowody na bytowanie pachnicy dębowej – gatunku podlegającego ścisłej ochronie. Jego ustalenia zostały potwierdzone przez drugiego eksperta. Pisaliśmy do RDOŚ, Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, ale najważniejsza okazała się interwencja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który przerwał wycinkę i rozpoczął procedurę wpisania alei do rejestru zabytków. Od piły uciekło ponad 110 drzew!

Bydgoskie Drzewo Roku

Pierwszy raz ogłosiliśmy konkurs, którego zwieńczeniem było głosowanie na ulubione drzewa. Zwyciężyła topola czarna odmiany włoskiej rosnąca przy ul. Morcinka w Bydgoszczy. Na drugim miejscu znalazł się perełkowiec japoński rosnący obok Arkadia Business Park, na trzecim sosna zwyczajna rosnąca przy Akademickiej [LINK]

Cień

Łukasz Sołtys badał komfort przemieszczania się po ulicach miasta w środku lata. Temperatury były wysokie, a cienia nie za wiele [LINK]

Dworcowa

Dramatyczny stan drzew w donicach na Dworcowej opisała Aleksandra Jankowska [LINK]. Napisaliśmy do Urzędu Miasta, a w odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że drzewa są pod odpowiednią opieką. To wyraziście obrazuje, że miejsce drzew jest jednak w gruncie, a nie w donicach.

Elementarne zasady ochrony drzew na placu budowy

Kilkanaście razy pisaliśmy w zeszłym roku w sprawie materiałów budowlanych składowanych na drzewach, śmieci, nieprawidłowej ochrony drzew w trakcie prac budowlanych czy zasypywania drzew. Problem widać zarówno w trakcie prywatnych, jak i miejskich inwestycji. W ten sposób zawalczyliśmy o los tuzina drzew.

Festiwal Ogrodów

W sierpniu nasza przewodnicząca Marzena Błaszczyk została zaproszona do Radomia na Festiwal Ogrodów, gdzie miała okazję spotkać się z twórcą aplikacji do inwentaryzacji drzew – Waldemarem Bukalskim. Opowiadała także o oddolnym tworzeniu cyfrowej bazy drzew w Bydgoszczy.

Fordon

Wsparliśmy mieszkańców Fiedlera w walce o zieleń osiedlową [LINK]. Na prośbę mieszkańców os. Bajka sprawdzaliśmy zasadność wycinki drzew w Fordonie [LINK]. Liczyliśmy ile drzew wytną przy budowie P+R przy Pętli Przylesie [LINK].

Gdańska

W lutym wraz z 20 organizacjami podpisaliśmy apel przeciwko wyburzeniom kamienic przy skrzyżowaniu Gdańskiej z Chodkiewicza. Jesteśmy również przeciwni powstaniu ul. Nowomazowieckiej – o tym pisaliśmy w uwagach do studium oraz dyskutowaliśmy w MPU  podczas wyłożenia projektu studium.

Górzyskowo 

W sierpniu nasza członkini, Hanna Białek, zawalczyła o młodego kasztanowca, który rósł w miejscu przeznaczonym pod miejsce parkingowe. Pomogła Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która przesadziła drzewko obok, tym samym pokazując, że inwestycje nie muszą stać w sprzeczności z zielenią.

Happening “SOS dla drzew” 

Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji “SOS dla drzew”.  Na placu Wolności oraz w lesie na Wiśniowej na Miedzyniu pojawiły się czarne szarfy z napisem SOS dla drzew. W dniu 10 grudnia przywieźliśmy na Plac Wolności fragment ogromnego dębu, który wycięty został przy ul. Hipicznej w ramach realizowania przez Lasy Państwowe gospodarki leśnej. Happeningiem tym uzasadnialiśmy potrzebę walki o drzewa  i zmiany poszczególnych przepisów prawa.

Inwentaryzacja 

Na naszej mapie przybyło 2042 drzew. To nadal kropla w morzu, ale dodaliśmy trzy razy więcej drzew niż rok wcześniej. Od początku 2021 roku korzystamy z aplikacji przygotowanej przez radomskiego społecznika. Chcesz się włączyć do społecznej inwentaryzacji? Zapraszamy! [LINK]

Jak chronić drzewa podczas inwestycji?

Taki przewodnik Katarzyna Marcysiak przygotowała dla jednej z firm, która wyraziła zainteresowanie tematem. Wiecie, że ktoś remontuje lub buduje dom? Podajcie nasz poradnik dalej.  [LINK]

Kąpielisko w Parku Centralnym

Na początku roku dokładnie analizowaliśmy propozycje utworzenia kąpieliska w Parku Centralnym. Przygotowaliśmy film [LINK] oraz zgłosiliśmy stanowisko w ramach konsultacji [LINK]. Nasze stanowisko wsparło Towarzystwo Przyrodnicze “Kawka”.

Lasy są wspólne

Jesienią rozpoczęliśmy realizację projektu Lasy są wspólne – ruchy i organizacje mają prawo współdecydować! Liderem projektu jest Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, a partnerują razem z nami Lasy i Obywatele. Projekt jest finansowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy [LINK]

Łączy nas las

W marcu wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Łączy nas las – uczciliśmy w ten sposób Międzynarodowy Dzień Lasów. 

Miedzyń

W styczniu w padającym śniegu testowaliśmy naszą nową aplikację do inwentaryzacji drzew. W lutym spotykaliśmy się z mieszkańcami w lesie przy ul. Wiśniowej. Następnie razem przygotowaliśmy petycję [LINK]. Pisaliśmy także do władz miasta o ustanowienie lasów ochronnych oraz zmianę decyzji o sprzedaży tych terenów [LINK]. Powstał również film [LINK].

Nadleśnictwo Żołędowo

Nasz członek – Michał Przybysz wziął udział w Naradzie Techniczno-Gospodarczej w Nadleśnictwie Żołędowo, a pod koniec roku przedstawiliśmy uwagi do Planu Urządzania Lasu [LINK]. 

Oslo

W dniach 26-28 października 2021 roku nasza członkini, Emilia Czekała, uczestniczyła w wizycie studyjnej w Oslo w ramach projektu „Bez lipy”. Wizyta składała się z serii wykładów i spacerów, podczas których urzędniczki i urzędnicy Urzędu Miasta Oslo opowiadali o tym, jak dana przestrzeń zmieniła się na przestrzeni lat, jakie innowacyjne pomysły zostały wprowadzone lub w jaki sposób dbają o konkretny teren – mamy nadzieję, że uda nam się choć częściowo przenieść te dobre praktyki na bydgoski grunt! [LINK].

Pomniki przyrody

Złożyliśmy 14 wniosków o ustanowienie pomników przyrody, z czego przychylną opinię uzyskało 10 drzew. Jedno z nich – platan klonolistny rosnący na zieleńcu obok Placu Teatralnego zostało już we wrześniu pomnikiem przyrody, pozostałe drzewa czekają na koniec procedury administracyjnej.

Postępowania 

W tym roku przystąpiliśmy do trzech postępowań na prawach strony i braliśmy udział w jednym, do którego przystąpiliśmy rok wcześniej.

  1. Wycinka planowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe – trzy razy uczestniczyliśmy w oględzinach przy LK 356. Ilość drzew przeznaczonych do wycinki zmieniała się – w pierwszym wniosku było ich 337, w ostatecznej wersji 401. Ostatecznie wydano zgodę na wycinkę 382 drzew, dla 10 drzew sprawę umorzono (można je wyciąć bez decyzji), a 19 drzew udało się uratować, w tym niektóre rosnące na terenie Parku nad Starym Kanałem
Lista drzew, których PKP PLK nie wytną
  1. Wycinka dębu przy ul. Sandomierskiej – dołączyliśmy do sprawy, ZDMiKP wycofał wniosek o wycinkę, a inwestor w inny sposób poprowadził instalację – drzewo udało się ocalić.
  2. Wycinka topoli przy ul. Witosa – wydano zgodę na wycinkę jednej z trzech topoli, o których likwidację wnioskowała Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wcześniej dr hab. Katarzyna Marcysiak napisała opinię w tej sprawie.

Przystąpiliśmy także do postępowania prowadzonego  przez GDOŚ dotyczącego Wilczych Dołów w Gliwicach, gdzie planowana jest budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego i wycinka ponad 600 drzew.

Projekt z Funduszu Obywatelskiego

Po raz kolejny zrealizowaliśmy projekt dotyczący monitoringu wycinek i nasadzeń w Bydgoszczy. Tym razem badaliśmy dane dotyczące 2020 roku. Policzyliśmy dla ilu drzew wydano decyzje o wycinkach i nasadzeniach. Wszystko dzięki dostępowi do informacji bez którego nie byłoby naszego raportu [LINK]. 

Raport o stanie miasta

Kolejny rok z rzędu przedstawicielka naszego stowarzyszenia brał udział w debacie nad raportem o stanie miasta. W 2021 roku reprezentowała nas Alina Rybka. Jej wystąpienie możecie zobaczyć tutaj.

Rondo Kujawskie

Z niepokojem przyglądaliśmy się falstartowi nasadzeń na Rondzie Kujawskim [LINK] – drzewka posadzone w maju miały ciężko. Jesienią cieszyły nas kolejne nasadzenia. Czekamy na wiosnę, by zobaczyć, którym drzewkom udało się zaadoptować w nowych w warunkach.

Spacery

W tym roku odbyliśmy kilka ciekawych spacerów. W styczniu gościliśmy na Miedzyniu,  w kwietniu odkrywaliśmy Mariampol, w marcu i w maju odwiedziliśmy Źródliska w Puszczy Bydgoskiej. Jesienią razem z Katarzyną Marcysiak wędrowaliśmy po lasach łęgowych, a z Michałem Przybyszem po Skarpie Północnej. W dobie pandemii łatwiej w ten sposób spędzać czas, niemniej kilka razy udało się nam także spotkać. Ostatnim wydarzeniem w 2021 roku była prelekcja dr inż. Macieja Korczyńskiego o choinkach.

Spacer po Mariampolu

Spalarnia

Razem z Bydgoskim Alarmem Smogowym i Stowarzyszeniem Społeczny Rzecznik Pieszych złożyliśmy wniosek o konsultacje społeczne w sprawie planowanej spalarni [LINK]. Konsultacji nam odmówiono, a spalarnia otrzymała negatywną decyzję w związku z niezgodnością z miejscowym planem zagospodarowania.

Studium

W wakacje wzięliśmy na warsztat projekt Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego. Nasze uwagi znajdziecie pod tymi linkami:

O tym, co to jest studium i jak zgłaszać uwagi znajdziesz TUTAJ.
O Jachcicach, Smukale i Miedzyniu (cz.1) poczytasz TUTAJ.
O Szwederowie, Górzyskowie i Błoniu (cz.2) do przeczytania TUTAJ.
O BPPT i Kapuściskach (cz.3) przeczytasz TUTAJ.
O Bartodziejach, Śródmieściu, Myślęcinku (cz.4) kliknij TUTAJ.
O Bydgoszczy Wschód, Fordonie, Mariampolu (cz.5) kliknij TUTAJ.
O ogródkach działkowych kliknij TUTAJ.

Śmieci

To cały czas olbrzymi problem – zbieramy je w trakcie inwentaryzacji, znajdujemy w pomnikach przyrody, zbieraliśmy je także podczas spacerów w lesie. Pisaliśmy również do Straży Miejskiej, która skutecznie interweniowała, a także do gmin w sprawie nielegalnych wysypisk.

Tereny zielone przed SP na Karłowicza

W grudniu pomagaliśmy posadzić zieleń przed Szkołą Podstawową nr 31. Wcześniej teren był rozjeżdżany przez nielegalnie parkujące samochody. Projekt był inicjatywą jednego z mieszkańców.

Uroczyste odsłonięcie dębu

Józef Herold jest dobrym duchem dębów w Alei Ossolińskich. W 2021 przedstawiciele naszego stowarzyszenia wzięli udział w uroczystości oznaczenia Dębu Wolności dla Białorusi. Honory czynił prezydent Rafał Bruski.

Webinar

W marcu zaprosiliśmy na webinar z dr hab. Katarzyną Marcysiak o przyrodzie w Bydgoszczy – kto jeszcze nie oglądał – polecamy, warto obejrzeć! [LINK]

Zespół ds. zieleni

Bierzemy udział w pracach zespołu ds. zieleni. Razem z mieszkańcami, społecznikami, naukowcami i urzędnikami pracujemy nad standardami zieleni dla Bydgoszczy.

Źródliska

Podczas postępowania dotyczącego wydania DŚU przedstawiliśmy nasze stanowisko. Było ono zbieżne m.in. z postulatami Lasów Państwowych i przyrodników. GDOŚ jednak pozostał przy pierwszej wersji przebiegu drogi, a nieopodal źródlisk droga pobiegnie estakadą.