Aktualności

 • Aktualności,  Przygarnij drzewo

  Przygarnij drzewo! – podsumowanie akcji

  rozdaliśmy 137 drzewek. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przygarnąć drzewka! Trzymamy kciuki za ich prawidłową aklimatyzację.drzewka wykopywało, pakowało i rozdawało 17 osób: 10 osób z naszego stowarzyszenia oraz 7 wolontariuszy. dziękujemy za możliwość przeprowadzenia akcji Archiwum Państwowemu w Bydgoszczy, a za wsparcie merytoryczne Towarzystwu Przyrodniczemu “Kawka” oraz Stowarzyszeniu “Nasze jeże”!

 • Aktualności,  Konsultacje

  Trasa W-Z i drzewa

  Powoli wczytujemy się w Raport o oddziaływaniu na środowisko dla trasy W-Z. Oczywiście najbardziej interesują nas drzewa. Raport prezentuje dane dotyczące czterech wariantów przebiegu trasy W-Z. Jako preferowany przez inwestora (ZDMiKP) wskazano wariant 4, który jest kompromisem pomiędzy wcześniej projektowanym wariantem trasy i wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych. Ile drzew wytną? Na potrzeby wariantu 4 zaplanowano wycięcie 1493 drzew – w trakcie inwentaryzacji policzono, że wyciętych zostanie 2218 pni, ponieważ część drzew to drzewa wielopniowe. To jednak tylko część drzew rosnących na terenie przyszłej inwestycji. Do wycinki zostały przeznaczone także tzw. grupy drzew i krzewów oraz powierzchnie leśne. Dla tych kategorii nie podano dokładnej liczby wycinanych drzew, tylko oszacowano zajmowaną przez nie…

 • Aktualności,  Konsultacje

  Dlaczego nie rozmawiamy o trasie W-Z?

  Do 14 czerwca będą trwały konsultacje społeczne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla trasy W-Z w Bydgoszczy. Dlaczego jednak nikt nie zachęca do przesyłania uwag, a na przystankach nie wyświetla się informacja o konsultacjach? To specyfika Ustawy z 3 października 2010 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tu konsultacje nazywają się udziałem społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Zgodnie z obowiązującym prawem, o konsultacjach dla jednej z największych inwestycji w mieście, organizująca je Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) zawiadamia poprzez obwieszczenie w BIP RDOŚ i wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bydgoszczy i ZDMiKP. Prawo jednak nie zabrania nagłośnienia…

 • Aktualności,  Przygarnij drzewo

  Przygarnij drzewo!

  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy przygotowuje się do budowy nowej siedziby. W miejscu inwestycji rośnie wiele drzew. Część z nich zostanie zachowana i będzie ozdobą przyszłej siedziby. Część niestety będzie musiała zostać wycięta, ponieważ rośnie na terenie, gdzie stanie przyszły budynek. Co chcemy zrobić? We wtorek 12 maja dzięki uprzejmości archiwum odwiedziliśmy działkę i dokonaliśmy oceny drzew. Część nadaje się do przesadzenia i w związku z tym będziemy poszukiwać dla nich nowego domu. Chcemy premiować miejsca ogólnodostępne: tereny spółdzielni, wspólnot, szkoły, parafie, w dalszej kolejności tereny z ograniczeniami: tereny firm, tereny prywatne. Ponieważ przesadzenie i transport dużego drzewa jest kosztowny, będziemy premiować także instytucje i firmy, które będą w stanie pokryć koszty związane z…

 • Aktualności,  FO2020,  Projekty

  Rozpoczynamy projekt dofinansowany z Funduszu Obywatelskiego

  Na początku maja wystartował nasz projekt związany z monitoringiem wniosków i decyzji o wycinki drzew na terenie Bydgoszczy. Nasze działania są finansowane dzięki wsparciu uzyskanemu w konkursie zorganizowanym przez Fundusz Obywatelski. Celem projektu jest analiza wszystkich wniosków i decyzji o wycinkę drzew, które zostały złożone lub wydane w 2019 roku. Pozwoli nam to dokładnie odpowiedzieć na następujące pytania: Ile i jakich gatunków drzew zostało wyciętych w 2019 r. na terenie naszego miasta? Czy są miejsca w których wycięto szczególnie dużo drzew? Ile było nasadzeń zastępczych? W jakiej części ich lokalizacja pokryła się z wycinkami? Jaki jest stosunek liczby nasadzeń drzew do liczby ubytków w 2019 r. ? Czy wszystkie wydane…